Nå era hållbarhetsmål med Nefab

nefab_greencalc_1024x684

Genom att använda GreenCalc TM, vårt verktyg för livscykelanalys (LCA), kan Nefab stödja ditt företags hållbarhetsmål genom att:
Kvantifiera ett brett spektrum av klimatpåverkansparametrar genom en detaljerad analys av flera kriterier;

  • Utvärdera miljöpåverkan av nuvarande och potentiella förpackningslösningar;
  • Identifiera förbättringsområden som kan åtgärdas genom en ny förpackningsdesign;
  • Implementering av kompletta förpackningslösningar baserade på GreenCalc-data.

Upptäck mer om livscykelbedömningen med https://www.nefab.com/en/solutions/optimization-programs/life-cycle-assessment/

Publicerades: oktober 24, 2023