Tillverkning av träemballage

Nefab Edge Emballage har en egen produktionsanläggning som håller högsta standard och är helt anpassad för produktion av just pallar. Produktionsanläggningen sysselsätter 19 personer.

De delar av palltillverkningen som kan underlätta personalens arbete och öka effektiviteten, har specialanpassade maskiner. Den mänskliga handen och det granskande ögat hos en van hantverkare är dock alltid närvarande. Allt för att kvaliteten skall kunna upprätthållas i varje serie och hos varje pall.

markning
För att säkerställa kvalitén jobbar vi med ett nytt etikettsystem där varje enskild produkt är etiketterad, vilket ger ökad spårbarhet. Något som ligger helt i linje med vad ISO-certifieringen ställer som krav.

Vår anläggning producerar och lagerhåller pallar men svarar också för snabba leveranser och kan därmed infria kundernas krav. Det inbegriper kvalitet i allt som görs. Vi lägger även stor vikt vid miljön genom valet av material och genom att sortera avfallet.

En annan given sak är ordning och reda. Att en arbetsplats är städad och proper gagnar både produktionen och personalen – en självklarhet.