Verksamhetspolicy

Nefab Edge Emballage AB utvecklar, tillverkar och säljer industriemballage som pallar, pallkragar, OSB, plywood, masonit, plywoodlådor, plast och wellemballage.

Det är kundernas krav, behov och förväntningar gällande våra produkters kvalitet och vår leveransprecision som är styrande för vårt arbete.

Dialog förs ständigt med våra leverantörer gällande kvaliteten på virke och produkter vid inköp samt logistiska lösningar ur miljösynpunkt.

Nefab Edge Emballage AB arbetar aktivt för att hushålla med energi och andra naturresurser genom olika åtagande. Vi har produktansvar och återtar, sorterar, reparerar och kan erbjuda kunder begagnat träemballage. Spillmaterial från vår tillverkning går till återvinning som biobränsle i vår nya brikettmaskin.

Företagets stora tillgång är dess personal som genom kunskap, engagemang och delaktighet gör vårt kvalitets- och miljöarbete möjligt.

Vi följer de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.

Genom årliga uppföljningar av målsättningar har vi underlag till att sätta upp realistiska mål – företaget utvecklas och förbättras ständigt vilket påverkar kvaliteten och miljön positivt.