Nu med solceller på taket

nefab_nyhet_solceller_1024x684

Vi på Nefab Edge Emballage har gått och blivit med solceller på taket på vår produktionsenhet i Fly.
En satsning helt i linje med Nefabs hållbarhetsstrategi, som handlar om ständiga förbättringar för en grönare miljö. Årligen avsätter koncernen stora resurser för att genomföra dessa förbättringar. En del i detta är att försöka minska vår miljöpåverkan – bland annat genom stora energibesparingar.
Därför har vi i Fly installerat 990 solcellsmoduler på taket på vår fabrik. Solcellsanläggningen kommer årligen att producera 350 000 kWh, vilket motsvarar cirka 50 procent av energibehovet i fabriken. Installationen skedde i april och är nu i full gång.

Publicerades: maj 8, 2023