Affärsidé

Nefab Edge Emballage vänder sig till industrier och handelsföretag som vill effektivisera gods och lagerhantering.

Vi tillhandahåller därför ett heltäckande utbud av industriemballage med kringprodukter, teknisk rådgivning, montering samt tredjepartslogistik i syfte att förenkla för kunden.

Vår unicitet är hög leveranssäkerhet, brett sortiment av industriemballage, kundanpassad tredjepartslogistik samt digital lagerbevakning med fokus på kostnadseffektivitet.

Vår lönsamhet baseras på rationell tillverkning, effektiv leveransservice med hög kundtillfredsställelse och en innovativ miljö.