Pallservice

Sortering

Om kunden så önskar sorterar Nefab Edge Emballage såväl pallar som pallkragar. Utifrån denna sortering avgörs om pallarna även fortsättningsvis kan gå under beteckningen EUR-pallar eller om de efter genomgången skall omvandlas till B-pallar. Pallkragarna sorteras även de efter strikta regler och kan återanvändas om de uppfyller de krav som ställs från kundens sida.

För instruktioner hur vi sorterar nås via denna länk.

 

 

Reparationer

_MG_0520

 

Nefab Edge Emballage reparerar EUR-pallar och kundunika pallar.