Information med anledning av Coronaviruset

Coronavirus

Edge Emballage bevakar hur Coronaviruset, COVID-19 påverkar oss och vår omvärld.

För att på bästa sätt bedöma och ha beredskap för hur situationen kan påverka oss och våra affärspartners genomför vi löpande riskanalyser på våra veckomöten.

Vår personal har delgivits information enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Publicerades: mars 3, 2020