Ej godkänd EUR-pall

Det är viktigt att pallarna kontrolleras fortlöpande av användarna. För att få en riktig bild av
pallen förespråkas en sorteringsmetod där alla pallsidor kan kontrolleras. Skadade pallar ska
repareras till en godkänd nivå, eller så ska EUR-märket på högerklossen målas över med
täckande och beständig färg. Alternativt ska pallen förstöras.

Utsortering ska göras om:

 • en bräda eller kloss saknas.
 • en bräda är avbruten.
 • en bräda eller kloss är urflisad mer än 25 mm och mer än en spik syns.
 • spik eller skruv har lossnat eller sticker upp ovanför däcks- eller bottenbrädor.
 • klossarna är vridna.
 • pallen är så smutsig eller fuktig att godset kan skadas.
 • märkningen på kloss/klossar är översprayad med färg eller övermålad.
 • pallen inte är rensad från påhäftad plast, papper eller liknande.
 • inte någon sida av pallen har fullständig märkning.
 • totalt mer än två spikar syns.
 • mer än en spik är synlig på en bräda eller kloss.
 • pallen har sådana skador eller avvikelser
från föreskrivna krav på mått, virkeskvalitet eller hållfasthet, att pallens
användning medför risk för gods eller personer.
eur-pallar_ej-ok-2