Emballage

För kunna erbjuda en helhetslösning gentemot dig som kund tillhandahåller vi en rad olika tillbehör i vårt sortiment, som exempel kan nämnas wellpapplådor, streckfilm, kantskydd, stål- och plastband med mera.

kantskydd

Kantskydd

streckfilm

Streckfilm

Lador

Wellpapplådor

Plastband

Plastband