Pallservice

Sortering

Om kunden så önskar sorterar Edge Emballage såväl pallar som pallkragar. Utifrån denna sortering avgörs om pallarna även fortsättningsvis kan gå under beteckningen EUR-pallar eller om de efter genomgången skall omvandlas till B-pallar. Pallkragarna sorteras även de efter strikta regler och kan återanvändas om de uppfyller de krav som ställs från kundens sida.

 

För instruktioner hur vi sorterar nås via denna länk.

  

Reparationer

_MG_0520

 

Edge Emballage reparerar EUR-pallar och kundunika pallar. Vi är certifierade enligt UIC Code 435-4.