Pallens märkning

Nya regler om märkning av trä och träemballage

Från och med 1 februari gäller en ny föreskrift med regler för den som använder KD 56°C 30 min-märket eller ISPM 15-märket. Den nya föreskriften benäms Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg och upphäver den gamla föreskriften (SJVFS 2004:53).

Då vi på Edge Emballage redan är godkända av Jordbruksverket för att märka värmebehandlat trä och/eller träemballage erhåller vi automatiskt tillstånd enligt de nya föreskrifterna.

Klicka här för att läsa mer om informationen från Jordbruksverket.

Läs mer om reglerna på Jordbruksverkets webbplats:

www.jordbruksverket.se/träprodukter och www.jordbruksverket.se/träemballage

 

Tillverkningen är godkänd av Jordbruksverket enligt ISPM 15-normen.

Stämplarna på pallen visar att regelverk och processer efterföljs.

Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverks föreskrifter (ISPM 15) om värmebehandling, torkning och märkning av sågade trävaror, träemballage m.m.
HT – (Heat treatment) värmebehandling till minst 56°C i minst 30 minuter i virkets kärna.
KD – (Kiln drying) ugnstorkning till högst 20% medelfuktkvot. Utförs i virkestork.
KD 56°C/30 min – virket är torkat och behandlat enligt ovan.
DB – (debarking) barkning.
SE-O8584 – Edge Emballages officiella registreringsnummer i Sverige.

 

IMG_2251