EUR-pallens historia

Lastpallen kom till Europa i samband med USA:s landstigning i Normandie under 2:a världskriget. Den var det bästa hjälpmedlet för att effektivt lossa och transportera krigsmaterial till fronterna. Enhetspallen som då användes hade måtten 1229 x 813 mm och kunde hanteras med truck.

Efter krigsslutet fanns ett stort antal lastbärare efterlämnade och idén att lagra och hantera på enhetspallar var född i Europa. Den standardiserade Europapallen som i dag heter EUR-pallen utvecklades av BT och SJ tillsammans i slutet av 1940-talet, finns i storlekarna helpall, 1200 mm x 800 mm, och halvpall, 600 mm x 800 mm. En helpall har arean 1 m2.

Europapallen, som även kallas SJ-pall eller SJ-tralla, börjar dock få konkurrens från billigare, lättare och mindre skrymmande pallar i kompositmaterial. Dessa är dock inte lika tåliga och kräver jämn belastning.

Hols Såg & Pall