CAD

Edge konstruktion CAD 3D

Om du dagligen konstruerar och dimensionerar emballage gör du detta bättre och snabbare än om du bara håller på med det lite då och då. Har du dessutom gedigen kunskap och erfarenhet av dimensionering och produktion av lastbärare i trä, minskar risken för produktfördyring pga felaktiga dimensionsval. Det är en fördel om du dessutom har ett modernt CAD 3D-program som skapar snabba visualiseringar i 3D och som enkelt och snabbt möjliggör förändringar i design, kan återanvända redan skapade designelement och skapa verklighetstrogen simulering av resultatet utan att skapa fysiska prototyper.

Edge Konstruktion CAD 3D är en designtjänst som vänder sig till kunder som vill ha hjälp med att utveckla kostnadseffektiva emballagelösningar. Du betalar enbart för utförda och beställda tjänster och kan lättare hålla kostnaderna nere, få en mer flexibel organisation och slipper dagliga problem med materialval och ritningar som inte alltid stämmer med verkligheten.

Edge konstruktion CAD 3D

• fokuserar tid och personalresurser på kärnpro-
dukten – dvs det som ni är bra på!
• skapar kostnadseffektiva lösningar och optimal design för kunden och för dennes kund
• snabbar upp processerna i kundprojekten, vilket ger tidsvinster
• kvalitetssäkrar produkter – stöd till ISO 9001
• effektiv samverkan mellan kund och leverantör