ISPM

Vad är ISPM 15?

Träemballaget ska vara tillverkat av trä som har behandlats mot skadedjur antingen genom värmebehandling eller gasning med metylbromid. Endast värmebehandling är tillåten i Sverige.

- SE-08078 är vår officiellt registreringsnummer hos jordbruksverket
- HT är koden för värmebehandling enligt ISPM 15
- KD är ett frivilligt tillägg som visar att virket är torkat
- DB visar att virket är barkat

Eftersom det är en godkänd stämpel från jordbruksverket så får våra produkter skickas utanför Sveriges gränser.

Ladda ner vårt certifikat här.

För ytterligare information hänvisar vi till Jordbruksverket.

SE-O0878