Vi växlar upp på säljsidan

Ramona Westerdahl-3

Den ökade efterfrågan från såväl befintliga som nya kunder gör att vi på Nefab Edge Emballage har växlat upp på säljsidan. Detta genom att Ramona Westerdahl går från ordermottagare till säljsidan för att hantera offerter, nya förfrågningar, inköp och prissättning.

– Det känns jätteroligt, då jag gillar nya utmaningar och att ha kundkontakter.

Nyordningen har gällt från början av januari och Ramona har redan sett en kraftigt ökad efterfrågan – inte minst på grund av att virkespriserna rusat och många nya kunder därför söker nya alternativ.

Genom Ramonas inträde på säljsidan står Nefab Edge Emballage väl rustade att möta alla kunders förfrågningar och önskemål framöver.

Publicerades: mars 9, 2022