Fortsatt stark tillväxt

Foretaget3

Nefab Edge Emballage gjorde ett starkt 2021 med en ökad omsättningsvolym från 95 miljoner 2020 till 144 miljoner 2021. Skälen till det är flera – bland annat ökad efterfrågan från befintliga kunder, ökade råvarukostnader samt en ökad produktionskapacitet genom inrättande av en ny line.

– Det är givetvis mycket glädjande att vi ökat så mycket, och inte minst det faktum att det sker på befintliga kunder – pandemin till trots, säger Niklas Johansson, som hoppas och tror på ett starkt år även 2022.

– Det gör jag, och för att möta den ökade efterfrågan utökar vi vår produktionstid till 10 timmar om dagen och har möjlighet att växla upp till tvåskift om så krävs.

Publicerades: mars 9, 2022