Nefab Edge Emballage rustar för framtiden

skarmtak[37]

Nu är det åter full fart i vår produktionsanläggning Areberg. Under sommaren har vi bland annat varit i gång med en tillbyggnad om 1.800 kvm skärmtak, vilket möjliggör väderskyddad lagerhantering, bättre tillgänglighet samt en utökad produktionskapacitet. Nybygget ska stå helt färdig i vecka 36. Sammantaget gör detta oss än bättre rustade att serva dig som kund. Då det är hårt tryck på marknaden och efterfrågan är hög uppmanar vi dig som kund att, så gott det är möjligt, jobba med god framförhållning. Vi ska göra vårt bästa för att förse dig med efterfrågade produkter.

Nu kör vi!

Publicerades: augusti 23, 2021