Efterfrågan är stark men lagernivåerna låga

shutterstock_1829908349

Efterfrågan på trävaror är fortsatt stark med ett högt orderläge. Svenska sågverk jobbar för fullt för att upprätthålla produktionen, men lagernivåerna är trotts det fortsatt låga. Produktionen i dagsläget följer relativt nära det långsiktiga 10-års medlet.

Svenska sågverk
Den största efterfrågan kommer fortsatt från exportmarknaderna. Som sådant fortsätter också svenskt exportprisindex att stiga ytterligare. I dagsläget har index för trävaror ökat med ca 30% sen januari 2020, och det är framförallt gran som har gått starkt med en ökning på +40%. Detta i en tid där kronan har stärkts, och en motsvarande ökning i världsmarknadspris har varit +50% för gran. Den svenska marknaden har istället hittills varit något förskonade mot den största prisutvecklingen och här är jämförbara prisförändringarna snarast i storleksordningen +20-25%.

 

 

Publicerades: april 6, 2021