NEFAB förvärvar Edge Emballage AB

Nefab

Bästa kund!
Nefab Packaging Sweden AB (helägt dotterbolag till Nefab AB) har beslutat förvärva
Edge Emballage AB. Förvärvet ägde rum 2021-03-01. Avsikten med förvärvet är främst att
Nefab önskar stärka sin närvaro i västra Sverige, samtidigt som de båda bolagens erbjudanden kompletterar varandra mycket väl.

Nefab Packaging Sweden AB har sin huvudsakliga verksamhet i Alfta, Skultuna och Staffanstorp. Med förvärvet av Edge Emballage AB kommer vi att stärka produkterbjudandet och närvaron i västra Sverige.

Förvärvet kommer för dig som kund att innebära följande fördelar:
Ett bredare produkterbjudande inom export och returförpackningar
Kostnadseffektiv tillverkning av både plywood- och träemballage
Kompletta förpackningslösningar
Tillgång till förpackningsdesigners
Möjlighet till kundlager på flera orter i Sverige
Tillgång till Nefabs dotterbolag runt om i världen för inköp och service

Praktisk information:
Nytt bolagsnamn blir Nefab Edge Emballage AB

Nedanstående är oförändrat:
Organisationsnumret kommer vara detsamma, 556533-6608
Order och frågor skickas fortsättningsvis till Order@edgeemballage.se
Telefonnummer 0322-644900
BG 5033-1123
PG 744195-9
BIC NDEASESS
IBAN SE98 9500 0099 6026 0744 1959

Vi finns kvar på samma adress, Areberg företagshuset, Alingsås.

Välkommen till oss!

Niklas Johansson
VD, EDGE EMBALLAGE AB

Frank Hall
VD, NEFAB PACKAGING SWEDEN AB

 


 

För mer information, kontakta:
Frank Hall
VD, NEFAB PACKAGING SWEDEN AB
Epost: frank.hall@nefab.com
Phone +46(0)771 59 00 00

 

 

Publicerades: 2021-02-03