Nytt affärssystem för ökad kontroll

monitor-g5-social

Den 1 april byter vi affärssystem till MONITOR som är ett komplett affärssystem med ett integrerat beslutsstöd, vilket kommer att ge oss ökad kontroll över hela verksamheten. Inför uppstarten kommer vi att ha en kick off fredagen den 27 mars och den dagen kan det eventuellt vara lite svårt att få tag i oss. Om ni inte når oss via telefon – skicka ett mail, så lovar vi skyndsam återkoppling.

Genom bytet av affärssystem tar vi ytterligare ett steg mot ökad digitalisering, vilket kommer att visa sig under 2020-2021.

Publicerades: 2020-16-03