1 miljon pallar under 2019

_B2A9010

Vi kan med glädje konstatera att vi under senare tid fått en rad nya kunder till oss, varav en riktigt stor… Detta gör att vi tror på en 40-procentig tillväxt under innevarande år, och det skulle innebära att vi närmar oss en produktion om 1 miljon pallar under 2019.

Ytterligare stor investering i vår maskinpark är en pallspikningsline som vi hoppas ha i drift i maj månad…

Publicerades: maj 2, 2019