Det händer på Edge…

Christer Hallén flyttat över till vår Alingsåsenhet för att agera platschef

Det är mycket på gång hos oss på Edge Emballage för tillfället. Vi har bland annat flyttat in i våra nya lagerlokaler i Alingsås, vilket gör att vi avsevärt kan öka vår kapacitet av lagerhållna produkter. Vi har även skapat en ny produktionsdel i dessa lokaler – allt för att möta en ökad efterfrågan. Och här kommer att hända än mer på sikt – men det ber vi att få återkomma till lite senare. Rent organisatoriskt så har Christer Hallén flyttat över till vår Alingsåsenhet för att agera platschef och därmed skapa ett bättre flöde och en ökad tillgänglighet.

Edge Emballage nya lager

Publicerades: april 16, 2019