Integritetspolicy edgeemballage.se

GDPR

EDGE Emballage AB arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster.
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas.

Denna integritetspolicy gäller EDGE Emballage AB:s kunder.
Är du anställd på EDGE Emballage AB finner du, genom att vända dig till din närmaste chef, information kring hur vi hanterar dina personuppgifter

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
EDGE Emballage AB (”EDGE”), är ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter om dig som vi behandlar lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in de personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. Dessa uppgifter är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och adress.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att bearbeta våra kunders beställningar.
  • För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.
  • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor, eller för att säkerställa vårt garantiåtagande.
  • För att besvara dina frågor.
  • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka vår service och kvalitet.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på adressen nedan:

EDGE Emballage AB
att: Dataskyddsombud
Box 217
441 25 Alingsås

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
Ange även till vilken e-postadress du vill ha informationen skickad, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har.
För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du i din förfrågan, utöver din namnteckning, också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling.

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi att spara denna förfrågan i 12 månader.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget.
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster för din räkning, t.ex. speditörer i samband med leverans av gods.
Vi säljer, byter eller vidarebefordraraldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför EDGE.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Personuppgiftsansvarig
EDGE Emballage AB
Box 217
441 25 Alingsås
Sverige

Telefon: +46 322 64 49 00
E-post: pua@edgeemballage.se

Publicerades: maj 24, 2018