Diplom för strategisk kompetensförsörjning

IMG_0082

Den 28 september erhöll vi på Edge Emballage diplom för att ha medverkat i utvecklingsprogrammet Kompetensnavet som är ett EU-finansierat projekt med det övergripande målet att öka konkurrenskraften och effektiviteten inom regionens tillverkande industri. Bakom projektet står också IDC (Industrial Development Center) samt IUC Sjuhärad och Väst (Industriella Utvecklingscentra).

Såsom deltagande företag har Edge Emballage utvecklat en hållbar strategisk kompetensförsörjning som i sin tur säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

– Med hjälp av Kompetensnavet har vi så att säga framtidssäkrat kompetensen i bolaget, säger Niklas Johansson och fortsätter:

– En omvärld i ständig förändring kräver en strategi kring kompetensfrågor och behov. Företag med rätt kompetens är helt enkelt mer lönsamma och innovativa, varför en plan för kompetensförsörjning ger en effektivare och starkare affärsverksamhet.

Alla insatser i Kompetensnavet utgår från respektive bolags specifika behov och är kopplade till själva affären. Fokus har legat på lärandemiljöer, rekrytering, mångfald och jämställdhet samt att skapa delaktighet i verksamhetens mål och vision. Totalt har utbildningen omfattat åtta utbildningsdagar och ett antal workshops där utvald personal från kontoret och produktionen har deltagit. Arbetet har pågått under 2016/2017.

Publicerades: oktober 4, 2017