Edge Emballage ansluter sig till FTI

fti

Nyligen anslöt sig Edge Emballage till FTI som står för förpacknings- och tidningsinsamlingen. FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras av svenska producentföretag och bedrivs helt utan vinstsyfte. Målet är att erbjuda ett tydligt och enkelt system med bästa service och högsta miljönytta utan att i någon nämnvärd grad påverka priset på de produkter man som slutkonsument köper.

– Vi har valt att ansluta oss, då vi faktiskt fått en hel del frågor om vårt producentansvar, säger Niklas Johansson på Edge.

– Vi har egentligen inte de volymer det handlar om för att man måste vara ansluten, men ser det ändå som vår samhälleliga plikt att bidra och dra vårt strå till stacken för att återvinna förpackningar till nytt materiel för att på det sättet minska trycket på vår planet.

Genom engagemanget förbinder sig Edge att fokusera på och jobba med alla former av återvinning. Man förbinder sig också att kontinuerligt rapportera in efterfrågade uppgifter till FTI om hur arbetet fortskrider. På länken nedan kan man läsa mer om FTI.

www.ftiab.se

Publicerades: januari 28, 2016