Revision Code of Conduct

SKF

I början av oktober blev Edge Emballage godkända av SKF vid en revision gällande deras Code of Conduct. Dessa revisioner kan vara planerade eller löpande och vid detta tillfälle handlade det om en planerad sådan. Vid revisionen tittade man på vårt arbete gällande personalpolicy, arbetsplatsens säkerhet, brandskydd, försäkringar, kollektivavtal, rehabiliteringsplaner etc.

Vi på Edge ska nu ta fram vår egen Code of Conduct gentemot våra leverantörer så att liknande regelverk gäller genom alla led.

Publicerades: december 16, 2015