Nytt etikettsystem

Etikett

I september infördes ett nytt etikettsystem på Edge Emballage. Allt för att öka spårbarheten och effektivisera vid inventeringar och lagerjusteringar. Systemet innefattar handscannrar och skrivare samt att alla truckar förses med iPad för direktregistrering vid hämtning/lämning.

Alla produkter kommer därmed att få en etikett när de är klara och lagerläggs. På etiketten framgår det att produkten är godkänd, vid vilket datum och vem som är ansvarig. Genom nyordningen underlättas inventeringsförfarandet, som genomförs varje månad. Likaså har vi nu exakt koll på lagerstatusen för varje enskild produkt i realtid.

På sikt är tanken att vidareutveckla systemet till att även innefatta att hålla koll på kundernas lagerstatus och när det är dags att fylla på deras lager då detta närmar sig sitt slut.

Publicerades: 2015-16-12