Fusion mellan Hols Såg & Pall och Edge Emballage

Edge-Hols_ihop

Den 1 november 2013 fusionerades Hols Såg & Pall AB (moderbolaget) och Edge Emballage AB (dotterbolaget).

Fusionen genomförs för att förenkla koncernens struktur och organisation, därigenom kan en mer kostnadseffektiv organisation drivas vilket gör koncernen mer konkurrenskraftig.

Fusionen innebär att Moderbolaget övertar Dotterbolagens alla tillgångar och skulder och att Dotterbolaget upplöses. Den innebär också att Dotterbolaget byter organisationsnummer och bankgironummer till Moderbolagets.

Ihop med att fusionen blir genomförd så kommer det även att ske en namnändring på Moderbolaget till Edge Emballage AB, vi kommer dock att finnas kvar på två olika adresser tills vidare:

Huvudkontor:
Edge Emballage AB
Areberg Företagshuset
441 92 Alingsås

Nyproduktion:
Hol Vittenebro 2
441 93 Alingsås

/Niklas Johansson
VD, Edge Emballage AB

Publicerades: 2013-11-11